Access Keys:

 
 
Skerries Educate Together NS, Skerries, Co. Dublin

Creative Schools

Tá Skerries ETNS an bhródúil as a bheith ag obair leis an gComhairle Ealaíne ar an Tionscnamh Scoileanna Cruthaitheacha ar feadh dhá bhliain. Beimid ag treorú ár dtionscnamh cruthaitheach féin le cabhair ó Gabi McGrath sa Chomhairle Ealaíne. Tar éis go leor macnaimh, bheartaíomar measúnú a dhéanamh ar conas an spás faoin aer a úsáid chun ár gcruthaitheacht a shaibhriú agus conas gur feidir leis cur leis an bhfhoghlamaiocht iomlán sa scoil.  Mar sin, is fiú ár dturas a thaifeadadh le blag. Blag gur feidir leis fás cosúil lenár smaointe cruthaitheacha.

Tá an t-ádh linn in ár scoil go bhfuil spás álainn again lasmuigh chun obair le. Is muid ag déanamh forbairt ar an spás seo. Tá súíl againn go mbeidh torthaí dearfacha ar ár bhféinmhuinínn ár bhfolláine agus faoi dheireadh go gheobhaimid spreagadh ón nádúr mórthimpeall orainn.   Leis an turgnamh seo tá súil again gairdín scoile agus gairdín ceadfach a forbairt.

Beidh Comharile na Daltaí ( le ionadaithe ó gach rang) ag comhoibriú ar pleanaíl, dearadh agus forbairt an spáis an tseachtain seo chugainn. Bailleoidh said dearthaí agus smaointí ó na ranganna éagsúla. Tá guth an pháiste ríthabhachtach sa phlean cruthaitheach seo.

Is iad aidhmeanna an phlean ná:

  • go mbeidh an gairdín éasca le coinniú
  • go mbeidh sé le feiscint ó doras tosaigh na scoile
  • go mbeidh gach dalta ábalta cabhrú leis.
  • go bhfolaimeoidh na daltaí scileanna nua
  • nach mbeidh aon phlaisteach nó troscán sa ghairdín
  • nasc a dhéanamh idir an turgnamh seo agus brat bithéagsúlacht an scoil glas
  • gur seans é an turgnamh seo do na daltaí iaracht a dhéanamh, teip agus triail a bhaint as arís.

Coimead súil amach don eolas is déanaí thar an chéad dhá bhliain eile.

Comhairle Éalaíne Skerries ETNS