11 March 2014

Seachtaine Na Gaeilge Concerts Friday 14th March

 

A Chairde,

                                         Beidh Seactain na Gaeilge ag tosú ar an 10ú lá Márta.  Mar chuid den tseachtain, beidh “Ceolchoirm Mór” ar siúl i halla na scoile ar an Aoine, 14ú Márta.  Cuirfear fáilte roimh na tuismitheoirí uilig teacht chuig an gceolchoirm agus dár ndoigh, beidh sé soar in aisce.  Beidh páisti na scoile agus ceoltóiri ó lasmuigh den scoil páirteach ar an lá.   Má thagann na tuismitheoirí, tá sé níos fear do na páisti agus cuireann sé go mór leis an ocáid speisialta seo.

                                             Beidh ceolchoirm amháin do thuistí na naoínán ag 01:15 agus ceann eile do na tuistí eile ag 02:15.  Deireadh Seachtaine Phádraig atá ann agus déanaigí deimhin an tseamróg na h-éadaí glasa a chaitheamh.   Táimid ag súil go mór le gach duine a fheiscint ann,                                                                                                                                    Dara.

A Chairde,

                                               Seachtain na Gaeilge will start on March 10th.   As part of the week, there will be a “Big Concert” in the school hall on Friday, March 14th.  All parents/siblings/grandparents etc. are welcome to attend the concert which will be free of charge.  Children from the school as well as other musicians from outside the school will take part on the day.  IF parents attend, it is better for the children and really adds to this special occasion.  It’s the start of St. Patricks weekend so don’t forget to wear your green gear and shamrock.

                                                  There will be one show for infant parents at 01:15 and another for the other parents at 02: 15. Children who normally go home alone must do so after the concert and children who are normally collected must be accompanied as usual.   We can’t wait to see you all there,

Míle Buíochas,

 Dara.